Υπηρεσίες κατ' οίκον

Αλλαγές πάνας (pampers)

Σίτηση με Levin

Αλλαγή και περιποίηση κατάκλισης και τραύματος

Λουτρό επί κλίνης

Αιμοληψία

Λήψη και μεταφορά δείγματος για ανάλυση και παράδοση κατ' οίκον

Συλλογή ούρων και άλλων βιολογικών υγρών

Λήψη και μεταφορά δείγματος για ανάλυση και παράδοση αποτελεσμάτων κατ' οίκον

Καταγραφή και παρακαλούθηση ζωτικών σημείων

Αρτηριακή πίεση, σφύξεις, θερμοκρασία, αναπνοές, οξυμετρία, μέτρηση σακχάρου

Ένεση (ενδομυϊκός - υποδορίως)

Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων

Με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή

Χορήγηση ορών

Ενυδάτωση

Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση ορού

Απλός Υποκλισμός

Υψηλός Υποκλισμός

Επικοινωνία

  • Μπάλλας Θεοχάρης - Παπαδόπουλος Χρήστος

  • Λαμπριανίδη 36, Δράμα

  • Τηλ. 25210 48272, 26664

  • Fax. 25210 28006

  • e-mail: info@health-test.gr

Facebook page